Corona Virus (COVID-19) Gesondheid en Higiëne Protokol

Op die 11de Maart 2020, het die Wêreld Gesondheidsorganisasie die nuwe Corona virus (COVID-19) tot ‘n wêreldwye epidemie verklaar. COVID-19 is ‘n hoogs aansteeklike siekte en die verspreiding daarvan vind plaas deur direkte kontak met ‘n geïnfekteerde persoon of indirekte kontak met gekontamineerde oppervlaktes of voorwerpe. Neem daarom kennis dat die risiko van blootstelling en infeksie potensiaal mag bestaan alhoewel alle nodige maatreëls in plek gesit is. In ons pogings om hierdie risiko te verminder, is ‘n gedetailleerde gesondheids- en higiëne-protokol ingestel om ‘n veilige omgewing sover menslik moontlik te verseker.

 1.      Die praktyk word bedryf en besit deur ‘n enkel praktisyn en daarom word afsprake individueel gemaak en sessies word versprei. Daar is nie ‘n wagkamer nie en kliënte word slegs toegelaat in die praktyk wanneer die vorige kliënt die perseel verlaat en die omgewing skoongemaak is. Op hierdie manier word sosiale distansiereëls tussen kliënte nagekom.

2.      ‘n Bywoningsregister word gehou van alle kliënte wat die praktyk besoek.

3. Elke kliënt se temperatuur sal geneem word en aangeteken word.

4.      Daar word van alle kliënte en Dr Kruger verwag om ‘n lapmasker of ‘n gesigskerm aan te trek. ‘n Spatskerm word ook tussen die kliënt en Dr. Kruger geplaas vir beskerming tydens sessies.

5.      Dr. Kruger gebruik ‘n gesigskerm wat na elke kliënt skoongemaak en ontsmet word.

6.      Die omgewing en die skerm word na elke kliënt ontsmet.

7.      Daar word van elke kliënt verwag om hul hande te was met higiëniese seep met die aankoms by die praktyk en wegdoenbare rol papier word ook verskaf en weggegooi nadat elke kliënt vertrek het.

8.      Daar is ‘n hand saniterings middel in die praktyk beskikbaar.

9.      Higiëniese natlappies (“wet-wipes’) sal by alle kontakpunte (deurhandvatsels/ krane) voorsien word.

10. Skoene word met ontsmettingsmiddel gespuit as ‘n voorkomingsmaatreël.

11.  Vensters word gebruik vir ventilasie en daar is geen lugversorging wat gebruik word nie om enige potensiële verspreiding te bekamp.

12.  In die spreekkamer word  daar van ‘n lugsuiweraar gebruik gemaak.

13.  As die kliënt sonder ‘n masker opdaag, sal hulle nie toegang verkry nie. 14.  Alle kliënte moet ‘n kontrolelys voltooi voordat hulle die sessie bywoon. In die afgelope 14 dae:        

  • Het u skielik begin met een van die volgende simptome presenteer: hoes, seer keel, kortasem-/borspyn, koors, pyn of lyfseer?·        
  • Was u in noue kontak met ‘n bevestigde of waarskynlike geval van COVID-19 infeksie?

Indien daar JA op enige van hierdie keuringsvrae beantwoord was, mag daar nie voortgegaan word met die afspraak nie. Daar word aanbeveel dat die kliënt twee weke lank selfisolasie moet beoefen en word kliënte aangemoedig om eerder gebruik te maak van aanlyn-teleterapie dienste (indien van toepassing). 

15.  Dr Kruger sal ook haar hande tydens die sessie saam met die kliënt  ontsmet.

16.  Alle oppervlaktes, toerusting en materiale wat deur die kliënt geraak en gebruik word, sal ontsmet word om die risiko van oordrag na ander kliënte te verminder.

17.  Sou ‘n kliënt positief toets vir COVID-19 wat by die prakyk was:· 

  •         Almal wat met die persoon in aanraking was, sal twee weke lank in selfisolasie bly.·        
  • Die praktyk sal onmiddellik gesluit word ten einde ‘n in-diepe sanitasie uit te voer (in ooreenstemming met die Departement van Gesondheid se riglyne).       
  • Die kliënt mag slegs toegelaat word om ‘n sessie by te woon sodra hy/sy ‘n mediese evaluering ondergaan het wat bevestig dat hy/sy negatief getoets het vir COVID-19.  

Voordat sessies geskeduleer word by Dr. Kruger se praktyk, is dit noodsaaklik dat die bogenoemde deur elke kliënt/ouer noukeurig nagegaan is en dat die vrywaring onderteken is. 

Dr. Kruger sal nie aanspreeklik gehou word indien ‘n kliënt, ouer of familielid of individu die COVID-19-virus opdoen na ‘n sessie by bogenoemde praktyk nie, aangesien alle nodige higiëne-protokolle in werking gestel is en gevolg is sover as menslik moontlik.